De Stichting

Over de stichting

Over ons

Het kind met Downsyndroom heeft een ima­go­pro­bleem. Ze zijn wel­is­waar vro­lijk en muzi­kaal vol­gens de alge­meen heer­sen­de opi­nie maar heb­ben vaak ook veel medi­sche zorg nodig en kun­nen las­tig zijn. Maar is dat eigen­lijk wel zo?

Lees meer

Anders zijn ...

Het begon allemaal op de dag dat Lukas voor het eerst “Mama” zei. Trots liep ik met hem in het winkelwagentje naar de kassa, dru…

Lees alles

Dansen in de regen

Vorige week was het weer zover. Een “kettingbrief” in mijn mailbox. Nou ben ik helemaal niet van de kettingbrieven en mijn hand …

Lees alles

E-mail:

Zoeken

Stichting De Upside van Down

Het kind met het Syndroom van Down heeft een imagoprobleem. Kinderen met Downsyndroom zijn weliswaar vrolijk en muzikaal volgens de algemeen heersende opinie maar hebben vaak ook veel medische zorg nodig en kunnen lastig zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo?

De laatste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van kennis over de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom grote vooruitgang geboekt. Hierdoor gaan kinderen met Downsyndroom nu vaker naar het reguliere onderwijs en vinden stages en werkplekken in de "normale" maatschappij. Helaas heeft de beeldvorming rondom Downsyndroom geen gelijke tred gehouden met deze positieve ontwikkeling. Door onbegrip en onwetendheid krijgen kinderen met het Syndroom van Down vaak niet de kansen die zij verdienen.

Door de positieve kant van Downsyndroom centraal te stellen streeft de stichting naar meer begrip, acceptatie en bewustwording binnen de maatschappij.

Er is onvoldoende bekend over de positieve kanten van Downsyndroom.

Uit eigen ervaring en uit de verhalen van anderen leren wij dat het leven met een kind met Down niet voornamelijk uit intensieve zorg en extra last hoeft te bestaan, zoals we aanvankelijk dachten. En dit is nog steeds de algemeen heersende opinie in Nederland. Maar wij hebben ook hele bijzondere, positieve kanten van Downsyndroom ervaren. Helaas blijven deze positieve kanten onderbelicht en onbekend maakt onbemind.

Mensen met Downsyndroom worden vaak beoordeeld op hun uiterlijk of op hun beperking.

Er is veel bekend over de medische risico’s en beperkingen van Downsyndroom en dat drukt een duidelijke stempel op de beeldvorming. Er is nauwelijks oog voor hun mogelijkheden en kwaliteiten.

Ruim 90% van de ouders die na een prenatale test te horen krijgen dat zij een kind met Downsyndroom verwachten, besluit om hun kind niet geboren te laten worden.

Onwetendheid blijkt vaak een belangrijke beslissingsfactor. Nu het prenataal testen op Downsyndroom steeds gemakkelijker wordt en dus meer mensen voor de keuze komen te staan of ze hun kind met Downsyndroom geboren laten worden of niet, is het belangrijk dat men die keuze maakt op basis van een eerlijk beeld.

Andere organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelgroep laten de beeldvorming liggen.

Waar anderen zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar medische aspecten, ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s en geschikte onderwijsmethoden, ligt onze focus op de beeldvorming. Want meer begrip leidt uiteindelijk tot meer acceptatie en van mensen met Downsyndroom in onze maatschappij.

Download hier onze meest recente jaarrekening: Jaarrekening 2016

Download hier ons beleidsplan: Beleidsplan UvD 2015 tot 2019.pdf

Doneer nu

Doneren

Ondersteun onze stichting door te doneren. Dit kan op meerdere manieren, lees meer via de onderstaande button:

Doneer nu

Stich­ting de Ups­i­de van Down
NL55ING­B0005089008

Maak kennis

Linda Germs

Linda Germs Toen ik op mijn 30e na een ver­bro­ken rela­tie weer alleen in Amster­dam woon­de,…
Maak kennis

Monique Abels

Monique Abels Ik ben Moni­que Abels, moe­der van Zeth, een heer­lijk man­ne­tje met Down­syn­dro…
Maak kennis

Femke de Vries

Femke de Vries In augus­tus 2006 is onze eer­ste zoon Luuk gebo­ren. Even was het schrik­ken, wan…
Maak kennis

Minella de Vries

Minella de Vries Mijn naam is Minella de Vries- Nijmeijer, getrouwd met Geert en mama van Julius en…
Maak kennis

Britt van Engeland

Britt van Engeland Als je mij vraagt waar ik oprecht blij van word en waar ik veel voldoening uit ha…
Maak kennis

Mark Haayema

Mark Haayema Toen ik een jaar of vijf was, woon­de er in mijn buurtje een jon­gen, Cas. Cas was…
Maak kennis

Michel Weijerman

Michel Weijerman Na het zien van duizenden patiënten met Downsyndroom, is hij in Nederland DE autor…
Maak kennis