Nieuws

Familiedag 2016

Zaterdag 23 april organiseren we een unie­ke fami­lie­dag! Dit keer heb­ben we name­lijk de krach­ten gebun­deld met Stich­ting Downsyndroom, zodat we heel veel gezin­nen tege­lijk berei­ken. Jong en oud kan zich ver­ma­ken in Duin­rell en als klap op de vuur­pijl is er een spe­ci­aal plein voor ons inge­richt waar niet alleen ont­moe­tin­gen kun­nen plaats­vin­den en erva­rin­gen kun­nen wor­den gedeeld, maar waar ook nog alle­maal acti­vi­tei­ten zijn. Hoe leuk is dat?! Zet hem dus in je agen­da, kalen­der én tele­foon:

Wan­neer: zater­dag 23 april
Wat: Fami­lie­dag!
Waar: Duin­rell Was­se­naar

Deze fees­te­lij­ke dag start spe­ci­aal voor ons al om negen uur. Van­af tien uur kun­nen de ande­re bezoe­kers pas het park op. Er is een heu­se eigen ingang en daar dicht­bij spe­ci­a­le par­keer­plaat­sen voor onze gas­ten.

Er is onbe­perkt toe­gang tot het park met vele attrac­ties voor zowel de durf­als als de meer voor­zich­ti­ge gas­ten. Op het fami­lie­plein kun­nen ouders, broer­tjes en zus­jes elkaar ont­moe­ten en genie­ten van leu­ke acti­vi­tei­ten. De spe­ci­a­le entree­prijs voor deze dag is €10,- inclu­sief lunch! Dit gere­du­ceer­de tarief wordt moge­lijk gemaakt door dona­ties van Bladt- Cha­ri­ty, Dr. C.J. Vail­lant fonds en Stich­ting Zon­ni­ge Jeugd.

Koop nu al kaartjes via www.duinrell.nl/famdagdownsyndroom

Door op 01 februari 2016

Reageren?

Gepubliceerd door ACabavelaw op
The ED as a result of that surgery could be either temporary or permanent. He is content, and also the opposite of our thoughts later years has in store for us.
Laat een reactie achter(Uw e-mailadres wordt niet publiekelijk weergegeven.)


Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.