CBF

Facebook

De Upside van Down op Facebook
Het feed adres is niet geldig.

Onze stichting is er trots op dat we vanaf 1 mei 2014 beschikken over het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Als u dit logo ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.

Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of internet: www.cbf.nl.