Nieuws

Familiedag 2016

Zaterdag 23 april organiseren we een unie­ke fami­lie­dag! Dit keer heb­ben we name­lijk de krach­ten gebun­deld met Stich­ting Downsyndroom, zodat we heel veel gezin­nen tege­lijk berei­ken. Jong en oud kan zich ver­ma­ken in Duin­rell en als klap op de vuur­pijl is er een spe­ci­aal plein voor ons inge­richt waar niet alleen ont­moe­tin­gen kun­nen plaats­vin­den en erva­rin­gen kun­nen wor­den gedeeld, maar waar ook nog alle­maal acti­vi­tei­ten zijn. Hoe leuk is dat?! Zet hem dus in je agen­da, kalen­der én tele­foon:

Wan­neer: zater­dag 23 april
Wat: Fami­lie­dag!
Waar: Duin­rell Was­se­naar

Deze fees­te­lij­ke dag start spe­ci­aal voor ons al om negen uur. Van­af tien uur kun­nen de ande­re bezoe­kers pas het park op. Er is een heu­se eigen ingang en daar dicht­bij spe­ci­a­le par­keer­plaat­sen voor onze gas­ten.

Er is onbe­perkt toe­gang tot het park met vele attrac­ties voor zowel de durf­als als de meer voor­zich­ti­ge gas­ten. Op het fami­lie­plein kun­nen ouders, broer­tjes en zus­jes elkaar ont­moe­ten en genie­ten van leu­ke acti­vi­tei­ten. De spe­ci­a­le entree­prijs voor deze dag is €10,- inclu­sief lunch! Dit gere­du­ceer­de tarief wordt moge­lijk gemaakt door dona­ties van Bladt- Cha­ri­ty, Dr. C.J. Vail­lant fonds en Stich­ting Zon­ni­ge Jeugd.

Koop nu al kaartjes via www.duinrell.nl/famdagdownsyndroom

Door op 01 februari 2016

Reageren?

Laat een reactie achter(Uw e-mailadres wordt niet publiekelijk weergegeven.)Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommigen zijn essentieel om de website goed te laten functioneren. Anderen geven ons inzicht in hoe de website gebruikt wordt en helpen ons om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij anonimiseren de IP adressen in Google Analytics. Met het bezoeken van onze website stemt u in met onze Privacy Statement.